B-EX4T2-GS12-CN/TS12/HS12条码打印机_广州日邦电子科技有限公司1
The Service Hotline 020-61070767
Products

B-EX4T2-GS12-CN/TS12/HS12条码打印机

  • 分辨率: :203dpi(GS)/300dpi(TS)/600dpi(HS)
  • 打印速度: :最高12英寸;打印方式:平压热转印/直热式
  • 内存: :内存32MB,闪存16MB 通信接口:
  • Product details
  • Technical parameters