B-SA4TP-TS12-CN打印机_广州日邦电子科技有限公司
The Service Hotline 020-61070767
Products

B-SA4TP-TS12-CN打印机

  • 打印速度 :最高152.4mm/s(6英寸/秒) 打印方式
  • 分辨率 :300dpi(11.8dots/mm);内存: 16MB
  • 通信接口 :USB2.0,并行接口,百兆网络接口
  • Product details
  • Technical parameters